www.5129.net > 鹭字组词语

鹭字组词语

一、鹭鸶 [ lù sī ] 也叫白鹭.鸟类.腿长,颈长,全身羽毛雪白.春夏多活动在湖沼岸边或水田中,好群居,主食鱼、蛙等.二、乌鹭 [ wū lù ] 围棋的一种称谓.三、月鹭 [ yuè lù ] 鸿的别称.四、鹭门 [ lù mén ] 厦门 的古称.五、鸥鹭 [ ōu lù ] 鸥鸟和鹭鸟的统称.六、鹭行 [ lù xíng ] 指朝官的班次.七、鹭朋鸥侣 [ lù péng ōu lǚ ] 指与鹭、鸥为友.比喻隐居生活.出自宋方岳《送史子贯归觐且迎妇也》.

白鹭

鹭的组词:月鹭 白鹭 鹭车 鹭鹚 鹭 鹭鼓 鹭堠 鹭门 鹭鸶 鹭涛 鹭行 鹭序 鹭屿 鹭羽 鹭鸳 鹭 池鹭 朱鹭 苍鹭 沤鹭 沙鹭 鹭 鹭 鹭 霜鹭 班鹭 鹭鹚 鹄鹭 鸿鹭 宿鹭 鸾鹭 鸳鹭 雪鹭 振鹭 带鹭的成语 :鹭序行 鹭序鸳行 鹭约鸥盟 鸥鹭忘机 闲鸥野鹭 鹭朋鸥侣

月鹭 白鹭 鹭车 鹭\ 鹭 鹭鼓 鹭堠 鹭门 鹭鸶 鹭涛 鹭行 鹭序 鹭屿 鹭羽 鹭鸳 鹭 池鹭 朱鹭 苍鹭 沤鹭 沙鹭 鹭 鹭 鹭 霜鹭 班鹭 鹭鹚 鹄鹭 鸿鹭 宿鹭 鸾鹭 鸳鹭 雪鹭 振鹭 鹭约鸥盟 鹭序行 鹭序鸳行 鹭朋鸥侣 鸥鹭忘机 闲鸥野鹭

【鹭朋鸥侣】指与鹭、鸥为友.比喻隐居生活.【鹭序鸳行】白鹭、鸳鸯群飞有序.比喻百官上朝时的行列.【鹭序行】比喻百官上朝时的行列.同“鹭序鸳行”.【鹭约鸥盟】指与鹭、鸥相约结盟.比喻隐居者的生活.【鸥鹭忘机】指人无巧诈之心,异类可以亲近.后比喻淡泊隐居,不以世事为怀.【闲鸥野鹭】①比喻退隐闲散之人.②比喻非正当男女关系中的女方.【班鹭序】鹭飞行皆有行序.比喻百官朝见时非常有秩序.【鹭成行】鹭飞行皆有行序.比喻百官朝见时非常有秩序.【振鹭充庭】振:群飞的样子;鹭:白鹭.白鹭群飞,集于庭中.比喻朝廷里人才济济.

鹭组词 :鹭鸶、鸳鹭、鹭堠、鹭行、沤鹭、霜鹭、朱鹭、鹭涛、鹭鹚、鹭、苍鹭、鹭门、鸿鹭、鹭序、鹭、班鹭、月鹭、鹭车、鹭屿、鹭鼓、宿鹭、鸾鹭、池鹭、鹄鹭、鹭、鹭、寒鹭、朱鹭曲、鹭鸶藤、白鹭、延鹭堠、鸳鹭行、鸥鹭盟、鸥鹭忘机、白鹭转花、鸥浮鹭立、鹭约鸥盟、鹭序行、闲鸥野鹭、振鹭在庭鹭朋鸥侣、班鹭序、鹭序鸳行

丝鹭

【鹭在首位的组词】鹭鸶 lù sī 鹭羽 lù yǔ 鹭鹚 lù cí 鹭约鸥盟 lù yuē ōu méng 鹭涛 lù tāo 鹭 lù dào 鹭鸳 lù yuān 鹭朋鸥侣 lù péng ōu lǚ 鹭序鸳行 lù xù yuān xíng 鹭序 lù xù 鹭屿 lù yǔ 鹭 lù yuān 鹭行 lù xíng 鹭序行 lù xù yuān xíng 鹭门 lù mén 鹭鼓

白鹭 振鹭 鹭朱鹭鸳鹭月鹭雪鹭苍鹭沙鹭鸿鹭班鹭

白鹭、苍鹭、绿鹭、鹭鸶.

网站地图

All rights reserved Powered by www.5129.net

copyright ©right 2010-2021。
www.5129.net内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com