www.5129.net > 月字旁的生字

月字旁的生字

月字偏旁相同组词:朦胧、膨胀、腼腆、肱股、脂肪、肥胖、肥腻、肝胆、脾脏、膀胱、胳膊、腹肌、胸膛、胸脯、脏腑、臂膀、胞胎、腊月、腊肠、肥肠、脑胀、腹胀、腹腔、肚脐、胚胎、肌肤、肚脐、胼胝、胗脉、阴脉、肢脉、肛、肘腕、豚肘、臃肿、肿胀、肿、肿、胧肿、朗朗、朗月、脾胃、脊背、脐、股骨、腿股.

笔画0月 笔画1 笔画2肌 肋 肋 肋 有 笔画3 肠 肜 肚 肝 肛 肓 肜 肟 肖 肘 笔画4肮 服 肥 肫 肪 肥 肺 服 肤 肮 肱 股 肮 肩 肼 肮 肯 肭 肺 朋 肷 朊 肾 肢 肽 肫

月+月=朋,组词:亲朋 朋友 宾朋 朋党 群朋 夫+月=肤,组词:肤浅 肤色 肌肤 皮肤 肤泛 其他月字旁的字:胎、肪、膝、膜、股、肮、朗、胆、臂、胸、胶、胃、肩、肢、肠 一、朋的释义:1、朋友:良~.宾~满座.2、结党:~比为奸.3、伦

月字旁的字有:腿、膀、胡、脏、服、朝、肚、胖、背、朋、脸、望、肥、腰、月、脚、脱、有、脑、胆、胸、育、腾脾、胶、臂、胳、脆、膊、脖、胧、期、肤、膛、肩、膝、腊、朦、朗、胎、胞、股、胀、肌、胜、膜、肺、肖、胁、肘、腔、脉、腹、胃、胫、肠、肢、脊、脯、腑、膏、肝、腮月是象形字,古文月字像半月形.月,一般指地球的天然卫星月球,亦称月亮或太阴.同时也常指以月球绕地球公转周期为基准的时间单位,"月份".月也做偏旁,用月做意符的字,一类是与月亮有关的,如:朔、望、朗;还有一类是由肉(篆文中的月和肉很像)变来的,如肘、胆;也有由舟变来的,如:朕.

4 月 yuè, 5 yì, 6 肌 jī, 6 肋 lē,lèi, 6 有 yòu,yǒu, 6 kěn, 6 qiú, 7 肠 cháng, 7 肚 dù,dǔ, 7 肝 gān, 7 肛 gāng, 7 肓 huāng, 7 肜 róng, 7 肟 wò, 7 肖 xiào,xiāo, 7 肘 zhǒu, 7 gē, 7 bó, 7 chāi, 7 chǐ, 7 huàn, 7 rèn, 7 rǔ, 7 yuān, 8 肮

月字旁的字 :有、 月、 朋、 服、 腿、 朝、 肥、 腰、 脱、 脑、 膀、 背、 脸、 胖、 脚、 胡、 胳、 肯、 胜、 育、 膊、 腾、 胫、 脖、 期、 胧、 腥、 肮、 膏、 朗、 朦、 肪、 望、 脆、 肤、 胆、 脏、 膜、 股、 胎、 膝、 胸、 胶、 臂、 腹、 胃、 膛、 脯、 肌、 脊、 肠、 肢、 肩、 胭、 胀、 肘、 朔、 腺、 脾、 肋、 脉、 腊、 腔、 胞

关于“月”字旁的两字词语1. 膀胱【páng guāng】2. 肝脏【gān zàng】 3. 肚脐 【dù qí】 4. 肌肤【jī fū】 5. 肺腑【fèi fǔ】 6. 胳膊【gē bo】 7. 肿胀【zhǒng zhàng】 8. 肮脏【āng zāng】 9. 脂肪【zhī fáng】 10. 胸脯【xiōng pú】 11. 胸腔【xiōng

“月”字旁的字都有,、脆、、、胞、、肱、膀、胼、胱、股、胳、膊、肘、肝、胆、肺、脾、脏、胸、腕、脖、脑、肠、肥、胖、腰、脸、服、腹、肤、朋、明、肌、肝、肚、服、胡、胶、 胸、 膜、肪、膀、腰、胺、腋、胆、脏 .

烽 烁 炳 焯 灿 烂 熳 烯 燃 煜 焕 炀 煌 炜部首为 钅 的汉字:笔画钅 笔画1钇 钆 笔画2针 钋 钉 钊 钌 笔画3钕 钒 钎 钏 钐 钓 钗 钔 钍 笔画4 钪 钙 钚 钬 钛 钡 钣 钠 钨 钜 钝 钞 钟 钢 钤 钥 钦 钧 钩 钫 钭 钮 钯笔画5钼 铂 钶 钷 钵 铈 钽 铀

朝 朔 朋 服 望 朦 期 脚 嬴 有 朗 胸 肥 肩 胆 背 腰 脸 脆 腌 肚 腚 肠 脑 胳 膊 朝拜[cháo bài] 古代官吏朝见君王的跪仪;对神、佛像的合掌加额,长跪下拜.朋友[péng you] 除情人或亲属之外彼此有交情的人.服从[fú cóng] 遵从;顺从;屈服于别人

网站地图

All rights reserved Powered by www.5129.net

copyright ©right 2010-2021。
www.5129.net内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com