www.5129.net > 尤怎么组词

尤怎么组词

尤而效之、尤功、尤诟、尤悔、尤其、尤态、尤物、尤效。 尤而效之——指明知其为错误而有意仿效之。 尤功——功绩最卓著,亦指功绩最卓著的人。 尤诟——罪过与耻辱。语出《楚辞·离骚》:“屈心而抑志兮,忍尤而攘诟。”王逸注:“尤,过也;攘,除也;诟...

尤物 尤其 尤云殢雪 尤物移人 尤异 尤云殢雨 尤红殢翠 尤最 尤而效之 尤悔 尤花殢雪 尤良 尤效 尤杨 尤愆 尤功 尤怨 尤苦 尤恶 尤泥 尤违 尤嫉 尤滞 尤累 尤诟 尤态 尤隙 尤讳 尤祸 尤戾 尤诮 尤谤 尤罚

尤 【组词】:尤为、尤其、尤异、怨天尤人、效尤

尤物 尤其 尤异 尤最 尤悔 尤效 尤杨 尤良 尤功 尤愆 尤怨 尤苦 尤诟 尤违 尤恶 尤泥 尤嫉 尤累 尤隙 尤滞 尤态 尤诮 尤罚 尤讳 尤祸 尤戾 尤谤 蚩尤 效尤 怨尤 愆尤 无尤 离尤 石尤 择尤 悔尤 寡尤 相尤 殊尤 招尤 常尤 最尤 获尤 深尤 淑尤 祸...

参考答案: 尤 只有一个读音,是[yóu] 词语:尤其、尤物、效尤、尤为

尤泥、尤悔、过尤、隐尤、尤谤、尤愆、尤良、悔尤、择尤、罪尤、慢尤、諐尤、最尤、拔尤、取尤、庶尤、石尤、尤累、蚩尤、尤戾、尤隙、怨尤、尤杨、尤功、尤其、无尤、殊尤、尤态、尤讳、尤怨、愆尤、尤嫉、尤效、尤异、常尤、尤苦、速尤、身尤...

怨天尤人、以儆效尤、无耻之尤、尤而效之、与人无尤 1、怨天尤人 [ yuàn tiān yóu rén ] 释义:天:天命,命运;尤:怨恨,归咎。指遇到挫折或出了问题,一味报怨天,责怪别人。 出 处:《论语·宪问》:“不怨天;不忧人。” 2、以儆效尤 [ yǐ jǐ...

尤物、 尤其、 怨尤、 效尤、 罪尤、 愆尤、 諐尤、 尤效、 尤隙、 尤诟、 慢尤、 尤祸、 尤累、 尤讳、 深尤、 尤违、 尤最、 离尤、 淑尤、 释尤、 尤嫉、 悔尤、 尤泥、 相尤、 速尤、 尤怨、 获尤、 择尤、 殊尤、 冤尤、 瑕尤、 身尤、 庶...

扰 :困~。叨~。 优 :~良。~等。 忧 :~患。 犹 :~如。 疣 :~疮。~子。

网站地图

All rights reserved Powered by www.5129.net

copyright ©right 2010-2021。
www.5129.net内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com