www.5129.net > 酸组词和拼音怎么写

酸组词和拼音怎么写

酷爱 【kù ài】;醋坛子 【cù tán zi】;酿酒【 niàng jiǔ】;配备 【pèi bèi】;酩酊【mǐngdǐng】;骏 马【jùnmǎ】;险峻【xiǎn jùn】;俊秀【jùn xiù】;穿梭【chuān suō】;告竣【gào jùn】.1. 酷爱 【kù ài】 释义:非常喜爱.出自杨朔《巴

酒jiu, 遒qiu, 英俊jun,水浚jun,骏jun马,险峻jun.. 酊 酐 配 酏 酒 酎 酌 酝 酚 酞 酗 酥 酣 酤 酡 酢 酩 酰 酱 酬 酯 酪 酮 酹 酵 酲 酷 酸 酽 酿 酴 酾 酶 醇 醌 醉 醋 醅 醒 醍 醚 醐 醛 醣 醢 醪 醮 醯 醭 醵 醴 醺

辛酸

屋檐:wū yán 皱:zhòu 皱纹 皱眉 褶皱碗:wǎn 洗碗 碗筷 碗碟酸:suān 酸奶 酸菜 酸痛撑:chēng 撑起 支撑 撑着柜:guì 柜子 柜台 柜员

“练”组词和拼音举例:练习 [liàn xí] 练字 [liàn zì].练字帖 [liàn zì tiè] 练习生 [liàn xí shēng] 练达老成 [liàn dá lǎo chéng] 练兵秣马 [liàn bīng mò mǎ]

拼音:zhòng 或 zhōng 中 一.zhòng 组词:1~举|2~计|3~奖|4~签|5~选|6~毒|7~风|8~暑|9~箭|10~伤 二.zhōng 组词:1~部|2~层|3~等|4~缝|5~等|6~稻|7~级|8~农|9~学|10~看|11~听| 中,中国汉字之一.在中原“中”是指“好”的意思.[1] 中者,不偏也,天下之大本,故君子务本,本立道生;庸者,不易也,万物之根基,故君子固本,本固速成;和者,乐业也,天下之达道,故君子乐本,天健中节.务本谓之中,固本谓之庸,乐本谓之和,三者致者天地人三才立焉,天下之大材速育、速成焉.此千古之道学,成者无不合于专一,无不合于太极(务本是本份,固本是能力,乐本是兴趣).

和 [ hé ]1.平和;和缓:温~|柔~|~颜悦色.2.和谐;和睦:~衷共济|弟兄不~.3.结束战争或争执:讲~|媾~|军阀之间一会儿打,一会儿~,弄得百姓不得安生.4.(下棋或赛球)不分胜负:~棋|~局|末了一盘~了.5.姓.6.连带:~盘托出|~衣而卧(不

醋字不是多音字哦 基本字义 醋cù(ㄘㄨ)1、一种调味用的液体,味酸:米醋.熏醋.组词:醋栗、 吃醋、 陈醋、 米醋、 醋心、 醋意、 醋酸、 醋大、 风醋、 醋户、 醋酒、 醋劲、 醋性、 酽醋、 惨醋、 醯醋、 寡醋、 坏醋、 俏醋、 发醋、 酬醋、 香醋、 醋妒、 醋浆、 啜醋、 酸醋、 醋母、 榷醋、 醋味、 头醋、 醋海、 醋坊、 糖醋、 风醋、 醋罐子、 醋劲儿、 半瓶醋、 醋坛子、 三斗醋、 饱醋生

diǎn,yō,è,jù,chōng,yán,zhòu,wǎn,suān,chēng,guì(jǔ)踮 哟 饿 俱 充 檐 皱 碗 酸 撑 柜

嚼:[jiáo] 用牙齿咬碎:细~慢咽.味同~蜡. [jué] 义同(一),用于某些复合词:咀~. [jiào] 〔倒(dǎo)~〕反刍,牛等动物把粗粗咀嚼后咽下去的食物再反回到嘴里细细咀嚼. 挨:[āi] 1. 依次,顺次:~门逐户.2. 靠近:~近.肩~着肩.[ái] 1.

网站地图

All rights reserved Powered by www.5129.net

copyright ©right 2010-2021。
www.5129.net内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com