www.5129.net > 每可以组什么词

每可以组什么词

要拼音是yào和yāo,分别组词有:一、要yào1、重要 [zhòng yào] 具有重大的意义、作用和影响的:~人物.~问题.这文件很~.2、要紧 [yào jǐn] 重要:这段河堤~得很,一定要加强防护.我眼下最要紧的是把语文成绩赶上去.3、不要 [bù yào]

每次、每当、每年、每每、每天、每日、每逢、每度、每晚、每处、我每、每下、俺每、每牛、每生、恁每、那每、他每、贤每、咱每、每限、每事问、每日间、每日里、伏每米、每句韵、每常间、那里每、每况愈下、每下愈况、每饭不忘、每时每刻、每年回报、每日韩语、每岁孟夏、每股收益、每股利润、每念及此

每字可以换的偏旁有“单人旁、三点水、言字旁、木字旁 、反犬旁、草字头”.对应的字组成的词为“侮辱、大海、教诲、梅树、敏捷、草莓”.1. 侮辱 [wǔ rǔ] 使对方人格或名誉受到损害2. 教诲 [jiào huì] 指教导,训诲3. 梅树[méi shù] 落叶乔木

相关的组词:每人、每次、每当、每年、每每、每常、俺每、每逢、每度、每牛、你每、每晚、我每、每处

每天 每时 每人 每次

一各多 一各都 人各有志 八仙过海,各显其能 八仙过海,各显神通 冤各有头,债各有主 加尔各答 各不定 各不相让 各不相谋 各个 各个击破 各为其主 各人 各人自扫门前雪 各人自扫门前雪,莫管他人瓦上霜 各人自扫门前雪,莫管他家瓦上霜 各从其志 各位 各养的各疼 各别 各别世人 各剌剌 各半 各取所长 各取所需 各司其事 各各 各处 各奔前程 各安生业 各就各位 各尽所能 各尽所能,按劳分配 各尽所能,按需分配 各尽所能;按劳分配 各尽所能;按需分配 各式各样 各得其宜 各得其所 各扎邦 各执一词 各执己见 各扭儿 各抒己见 各抒所见 各拉丹冬雪山 各持己见 各持己见;各执所见 各支 各支支 各有千秋 各有所好 各有所短

各种、各个、各自、各位、各色、各别、各处、各落、咱各、各类、各级、各白、各界、各叙、各各、各半、屠各、各样、彼各、各人、盍各

各式各样 各种各样 各就各位 各行各业 各干各的 “各?”的词语:各别 各自 各各 各个 各色 各种 各界 各位 各人 各处 各样 各半 各级 各落 各白 各支 “?各”的词语:盍各 屠各 彼各 咱各 比各 “各???”的词语:各得其所 各种各样 各行其是

* 能耐 néng nài * 逞能 chěng néng * 能力 néng lì * 功能 gōng néng * 不能自已 bù néng zì yǐ * 本能 běn néng * 耳熟能详 ěr shú néng xiáng * 职能 zhí néng * 效能 xiào néng * 技能 jì néng * 力能扛鼎 lì néng gāng dǐng * 可能 kě néng * 才能 cái néng

很多啊,诸如:各种、 各个、 各自、 各位、 各色、 各别、 各处、 各落、 咱各、 各类、 各级、 各白、 各界、 各叙、 各各、 各半、 屠各、 各样、 彼各、 各人、 盍各、 一各都、 各扭儿、 生各札、 各不定、 各扎邦、 咱彼各、 各琅琅、 各剌剌、 生各支、 一各多、 鬼各哥、 阿各绰、 生各扎、 各支支、 各种各样、 各式各样、 各得其所、 各行其是、 各抒己见

网站地图

All rights reserved Powered by www.5129.net

copyright ©right 2010-2021。
www.5129.net内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com