www.5129.net > 卷多音字组词语

卷多音字组词语

1,卷轴.[juàn zhóu] .指裱糊好的带轴的书画等.2,卷宗.[juàn zōng] .指机关里分类保存的文件.3,试卷.[shì juàn] .考试时准备应试人写答案或应试人已经写上答案的卷子.4,画卷.[huà juàn] .指成卷轴形的画.5,白卷.[bái juàn] .

juàn:画卷,试卷,长卷 juǎn:卷尺,卷入,龙卷风 quán:卷然,卷屈,卷舒

卷土重来 juǎn tǔ chóng lái 席卷 xí juǎn 龙卷风 lóng juǎn fēng 手不释卷 shǒu bù shì juàn 开卷有益 kāi juàn yǒu yì 卷帙浩繁 juàn zhì hào fán

卷有两个读音,拼音分别是juàn和juǎn,组词分别有:一、卷juàn1、试卷 [shì juàn] 考试时准备应试人写答案或应试人已经写上答案的卷子.2、卷帙 [juàn zhì] 书籍(就数量说):~浩繁.帙(zhì):包书的套子.3、手卷 [shǒu juàn] 横幅书画长

卷的多音字组词:[juàn] 卷帙、卷轴、卷子、卷宗、案卷、宝卷、画卷、交卷、考卷、试卷、手卷、[juǎn] 卷尺、卷动、卷起、卷入、卷逃、卷须、卷烟、卷云、胶卷、漫卷、席卷、

juàn:画卷,试卷,长卷 juǎn:卷尺,卷入,龙卷风 quán:卷然,卷屈,卷舒 卷土重来 juǎn tǔ chóng lái 席卷 xí juǎn 龙卷风 lóng juǎn fēng 风卷残云 fēng juǎn cán yún 手不释卷 shǒu bù shì juàn 开卷有益 kāi juàn yǒu yì 卷帙 juàn zhì 卷帙浩繁 juàn zhì hào fán

席卷,胶卷,卷轴,翻卷,考卷,卷宗,卷尺,卷烟,画卷,卷须,卷逃,试卷,卷曲,卷帙,手卷,卷子,卷次,舒卷,春卷,白卷,吊卷,闭卷,案卷,答卷,残卷,长卷,压卷,披卷,漫卷,书卷,调卷,阅卷,开卷,花卷,课卷,宝卷,交卷,烟卷,赝卷,宣卷,

卷 juan(三声) 卷发、卷烟 juan(四声) 卷子、卷面、试卷

第三声:漫卷、席卷、舒卷、裹卷、卷进、卷入、卷逃、卷袭、卷扬、卷云、卷土重来第四声:案卷、白卷、画卷、胶卷、经卷、开卷、考卷、批卷、试卷、手卷、问卷、压卷、手不释卷

juan四声 卷--手卷 长卷 画卷(用作名称) juan三声 卷--风卷残云 烟卷儿(有动词性)

友情链接:rxcr.net | nwlf.net | 6769.net | jamiekid.net | zxqt.net | 网站地图

All rights reserved Powered by www.5129.net

copyright ©right 2010-2021。
www.5129.net内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com