www.5129.net > 将一张100元钞票,换成等值的10元,5元,2元,1元钞票....

将一张100元钞票,换成等值的10元,5元,2元,1元钞票....

#include int main() { int x,y,z,i=0; for(x=0;x

首先每种一张,余下100-18=82元。已经换了4张,还要46张,就是46张10元或者5元或者2元或者1元组成82元。 依次设10元、5元、2元、1元的张数为x.y.z.m则 10x+5y+2z+m=82; x+y+z+m=46; 以上的取值要求是不小于0。 int x,y,z,m,k=0; for (x=0;x

#include void main(){int s,w,e,y;for(s=0;s

#include int main(){ int n; int x,y,z; int num=0; printf("请输入金额:"); scanf("%d",&n); while(n100) { printf("请输入大于10元,小于100元的金额数:"); scanf("%d",&n); } for(x=0;x

设50,20,10,5元的钞票各有a,b,c,d张。为整型。 因为每种面值最少一张,所以50元的最多有(500-20-10-5)/50=9张,同理20元的最多有21张,10元的最多有42张,5元的最多有84张。 设置4层循环,从1到各自的最大值。 需要满足50a+20b+10c+5d==500,...

最喜欢这类问题了,结果列表: 1元2元5元 0500 3461 6422 9383 12344 15305 18266 21227 24188 27149 301010 33611 36212 程序代码: #include #include int main(){ int e, r, w; printf("1元\t2元\t5元\n"); for(w = 0; w

#include main(){ int i,j,k,c=0; for(i=1; i

#include int main() {int a,b,c,n=0; printf("20元\t10元\t5元\n"); for(a=1;a

100换成4个20 2个10刚好6张...5张就30咯...

网站地图

All rights reserved Powered by www.5129.net

copyright ©right 2010-2021。
www.5129.net内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com