www.5129.net > 关于勤奋的成语

关于勤奋的成语

闻鸡起舞, 勤学好问, 天道酬勤, 铁杵磨针, 悬梁刺骨, 勤 学苦练,发愤忘食,焚膏继晷,手不释卷,学如不及,犹恐失之;发愤忘食,废寝忘食,分秒必争,鸡鸣而起,磨穿铁砚,夙夜匪懈,夙兴夜寐,无冬无夏,宵衣旰食,学而不厌,圆木警枕,...

孜孜不倦、无冬无夏、勤学苦练、废寝忘食、十年寒窗。 一、孜孜不倦 白话释义:孜孜:勤勉,不懈担指工作或学习勤奋不知疲倦。 朝代:晋 作者:陈寿 出处:《三国志·蜀书·向朗传》:“乃更潜心典籍,孜孜不倦。” 翻译:于是又潜心典籍,学习勤奋不...

一:凿壁偷光[ záo bì tōu guāng ] 1. 【解释】:原指西汉匡衡凿穿墙壁引邻舍之烛光读书。后用来形容家贫而读书刻苦。 2. 【出自】:《西京杂记》卷二:“匡衡字稚圭,勤学而无烛,邻舍有烛而不逮。衡乃穿壁引其光,以书映光而读之。” 3. 【示例...

1、凿壁偷光 具体释义:原指西汉匡衡凿穿墙壁引邻舍之烛光读书。后用来形容家贫而读书刻苦。 例句:古人囊萤映雪,凿壁偷光,头悬梁锥刺骨的学习精神,实在令我们敬佩。 2、卧薪尝胆 具体释义:越国被吴国打败,越王勾践立志报仇。据说他睡觉睡...

1、朝乾夕惕 解释:乾,乾乾,即自强不息;惕,小心谨慎。形容一天到晚勤奋谨慎,没有一点疏忽懈担 出处:《周易·乾》:“君子终日乾乾,夕惕若,厉无咎。” 2、发愤忘食 解释:努力学习或工作,连吃饭都忘了。形容十分勤奋。 出处:先秦·孔子《论...

夜以继日、披星戴月、通宵达旦、夜以继昼、戴月披星。 一、夜以继日 拼音:yè yǐ jì rì 释义:以:用;拿;继:继续连接。用晚上的时间接上白天。形容日夜不停地工作。 出处:先秦 孟轲《孟子 离娄下》:“仰而思之,夜以继日。” 白话释义:仰首...

有关努力的成语有: 一、勤能补拙 [ qín néng bǔ zhuō ] 1. 【解释】:勤奋能够弥补不足。 2. 【出自】:宋·邵雍《弄笔吟》:“弄假像真终是假,将勤补拙总轮勤。” 3. 【语法】:主谓式;作宾语;含褒义 二、笨鸟先飞 [ bèn niǎo xiān fēi ] 1. ...

关于勤奋学习的成语有: 一、专心致志 [ zhuān xīn zhì zhì ] 1. 【解释】:致:尽,极;志:意志。把心思全放在上面。形容一心一意,聚精会神。 2. 【出自】:《孟子·告子上》:“夫今弈之为数,小数也,不专心致志,则不得也。” 3. 【示例】:...

披星戴月 日理万机 废寝忘食 任劳任怨 鞠躬尽瘁,死而后已 兢兢业业 夜以继日 孜孜不倦 悬梁刺股 囊萤映雪 积劳成疾 发愤图强 勤学苦练

闻鸡起舞,不耻下问,悬梁刺骨, 囊萤映雪,勤学苦练,勤能补拙, 将勤补拙,笃学不倦,笃实好学, 笃信好学,学而不厌, 学而时习之 ,笃学好古, 顿学累功,闭户读书,刺股读书,映雪读书,映月读书, 据鞍读书,折节读书,牛角挂书, 囊萤照书...

网站地图

All rights reserved Powered by www.5129.net

copyright ©right 2010-2021。
www.5129.net内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com