www.5129.net > 根号1至根号15的平方根

根号1至根号15的平方根

√0 = 0(表示根号0等于0,下同) √1 = 1√2 = 1.4142135623731 √3 = 1.73205080756888 √4 = 2 √5 = 2.23606797749979 √6 = 2.44948974278318 √7 = 2.64575131106459 √8 = 2.828427124供虎垛臼艹铰讹歇番忙74619 √9 = 3 √10

1 , 根号2 ,根号3 ,2, 根号5 ,根号6, 根号7 , 2倍的根号2 , 3 , 根号10, 根号11, 2倍的根号3,根号13,根号14,根号15,4,根号17,3倍的根号2,根号19,2倍的根号5,根号21, 根号22,根号23,2倍的根号6,5,根号26,3倍的根号3,2倍的根号7,根号29 ,根号30

√1 = 1 √2 = 1.4142135623731 √3 = 1.73205080756888 √4 = 2 √5 = 2.23606797749979 √6 = 2.44948974278318 √7 = 2.64575131106459 √8 = 2.82842712474619 √9 = 3 √10 = 3.16227766016838 √11 = 3.3166247903554 √12 = 3.

1的算术平方根是12的算术平方根是√23的算术平方根是√34的算术平方根是2 √20的算术平方根是√(2√5)

√1 = 1 √2 = 1.41421 √3 = 1.73205 √4 = 2 √5 = 2.23607 √6 = 2.44949 √7 = 2.64575 √8 = 2.82843 √9 = 3 √10 = 3.16228 √11 = 3.31662 √12 = 3.4641 √13 = 3.60555 √14 = 3.74166 √15 = 3.87298 √16 = 4 √17 = 4.12311 √18 = 4.

1:1.00000 2:1.41421 3:1.73205 4:2.00000 5:2.23607 6:2.44949 7:2.64575 8:2.82842 9:3.00000 10:3.16228 11:3.31662 12:3.46410 13:3.60555 14:3.74166 15:3.87298 16:4.00000 17:4.12311 18:4.24264 19:4.35890 20:4.47214 21:4.58258 22:4.

一个数的算术平方根是根号15,那么这个数是(225).他的平方根是(土15)

1)类:√1=1,√4=2,√9=3,√16=4,√25=5,√36=6,√49=7,√64=8,√81=9,√100=10,2)类:√8=2√2,√18=3√2,√32=4√2,√50=5√2,√72=6√2,√98=7√2,√12=2√3,√27=3√3,√48=4√3,√75=5√3,√20=2√5,√45=3√5,√80=4√5,

这个数是15的平方,即225.他的平方根为正负15

根号1=1 根号2=1.414 根号3=1.732 根号4=2 根号5=2.236 根号6=2.449 根号7=2.646 根号8=2.828 根号9=3 根号10=3.162

网站地图

All rights reserved Powered by www.5129.net

copyright ©right 2010-2021。
www.5129.net内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com