www.5129.net > 二年级口算除法算式300

二年级口算除法算式300

6+27= 23+14= 25+36= 38-19=32313133353236313431303231363533e58685e5 87+6= 3*9= 2-16= 42+39= 6*8= 二年级网权威发布二年级上册数学口算题练习,更多二

6*e68a84e8a2ad32313133353236313431303231363533313333656436616*3= 18-63÷7= 59+74-70= 100-2*1= 8*5+45= 9*2-1= 51-19-0= 8*0+49= 3*4*9= 7*0+31= 9-7-1= 32÷8*6= 42÷6*2= 12÷4÷3= 36÷9*5=144÷6÷4= 9*9-61= 72÷8-1= 99-9

1) 1000-600= 2) 440-40= 3) 43+17= 4) 150-80= 5) 20+90= 6) 400+80= 7) 120-50= 8) 18÷4= 9) 16÷8= 10) 6*7= 11) 73-38= 12) 18÷4= 13) 85-18= 14) 9+65= 15) 70+80= 16) 46-8= 17) 40+70= 18) 63÷9= 19) 6*7= 20) 8+9= 21) 740-40= 22) 600-100

120÷2=120÷4=999÷3=256÷2=252÷3=125÷5=456÷3=456÷6=442÷2=969÷3=786÷3=406÷2=105÷5=105÷=3=603÷3=824÷4=128÷4=921÷3=

2.8*0.4= 1.12 14-7.4=6.6,1.92÷0.04=48,0.32*500=160,0.65+4.35= 5 10-5.4=4.6,4÷20=0.2,3.5*200=700,1.5-0.06=1.44 0.75÷15=0.05,0.4*0.8=0.32,4*0.25=1,0.36+1.54=2 1.01*99=99.99,4

二年级下册主要是用乘法口诀解决一些用乘法或除法解决的问题 ,为三年级小数除法 以及 多位除法打基础.重要的是记清乘法口诀.二年级下册还有有余数的除法,榆树市怎么来的,以及取值范围很重要 .

列式计算:如36÷6= 6「36

1.45+15*6= 135 2.250÷5*8=400 3.6*5÷2*4=60 4.30*3+8=98 5.400÷4+20*5= 200 6.10+12÷3+20=34 7.(80÷20+80)÷4=21 8.70+(100-10*5)=120 9.360÷40= 9 10.40*20= 800 11.80-25= 55 12.70+45=115 13.90*2= 180 14.16*6= 96 15.300*6=

1.支持小学数学口算,加、减、乘、除及其四则运算,可根据用户情况来选择运算类型.2.可以用最小值和最大值来控制运算参数值范围,并可以负数、小数、整数.3.根据要求可以限制所出题的答案非负数或小数4.有多种出题方式(混合运算、括号运算、填空运算)你到华军软件搜索 雨点数学口算练习2.0

网站地图

All rights reserved Powered by www.5129.net

copyright ©right 2010-2021。
www.5129.net内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com